26 Jun 2015
Combaterea discriminării la locul de muncă

Ai dreptul la şanse egale! Tratamentul corect este un drept fundamental în Uniunea Europeană. Este ilegală discriminarea persoanelor pe criterii de sex, vârstă, dizabilitate, origine etnică sau rasială, religie, convingeri sau orientare sexuală. 

Egalitatea de tratament între femei și bărbați

Legile care promovează egalitatea între sexe au existat încă din primii ani ai Comunităţii Europene. 

Începând cu anii 1970, 13 legi au fost adoptate în scopul asigurării tratamentului egal şi corect la locul de muncă pentru femei şi bărbaţi. 

Aceste legi acoperă o multitudine de domenii, inclusiv tratamentul egal în situaţia participării la un concurs pentru ocuparea unui post, tratamentul egal la locul de muncă, protecţia lucrătoarelor însărcinate şi a mamelor care alăptează şi dreptul la concediu maternal şi paternal. 

Milioane de femei şi de bărbaţi din toată Europa se bucură de aceste drepturi în fiecare zi – dar puţini dintre aceştia ştiu că Uniunea Europeană este responsabilă pentru aceste legi! 

Alte forme de discriminare la locul de muncă

Legile privind egalitatea între sexe au fost completate de noi legi ale Uniunii Europene în anul 2000, când a fost interzisă şi discriminarea pe alte criterii. În baza acestor noi legi noi este ilegală discriminarea unei persoane pe bază de: 

  •   Origine rasială şi etnică
  •   Religie şi convingeri 
  •   Dizabilitate
  •   Orientare sexuală
  •   Vârstă 

Aceste cinci tipuri de discriminare, împreună cu discriminarea pe bază de sex, sunt incluse în Tratatul de la Amsterdam al Uniunii Europene ca domenii în care UE poate acţiona pentru prevenirea discriminării.  

Desigur că discriminarea poate apărea şi din alte motive, de exemplu, pentru că o persoană este sau nu căsătorită, din cauza nivelului venitului sau locului de reşedinţă. Discriminarea poate apărea şi din cauza unor motive cumulate, de exemplu, vârsta şi sexul unei persoane (ex.: femeile în vârstă pot fi îndeosebi supuse unui tratament incorect pe piaţa locurilor de muncă). Dacă doriţi să aflaţi mai multe informaţii despre acest fenomen de discriminare multiplă, probabil vă va interesa această expunere.  

Legile pentru protejarea persoanelor împotriva discriminării pe criterii de origine rasială şi etnică (de ex., pentru că sunt de rasă neagră sau de etnie romă), nu acoperă numai problemele de angajare, ci şi alte domenii ale vieţii de zi cu zi care pot da naştere unor tratamente incorecte, de exemplu, în şcoli, în cadrul aranjamentelor de locuinţă, în sistemul de sănătate sau în cadrul accesului la bunuri şi servicii, cum ar fi tratamentul incorect în magazine, restaurante, hoteluri etc. 

Toate ţările membre UE sunt obligate să adopte aceste reguli de egalitate. Ţările care se alătură UE trebuie de asemenea să respecte aceste reguli. 

Legislaţia UE privind tratamentul egal stabileşte niveluri minime de protecţie care se aplică tuturor persoanelor care trăiesc şi lucrează în Uniunea Europeană. Ţările pot merge mai departe şi pot adopta măsuri legale şi mai puternice. 

Cum puteţi obţine ajutor

Acest site de internet explică drepturile şi obligaţiile care vă revin în baza legislaţiei europene în materie de egalitate şi conţine punctele de contact din ţara dumneavoastră unde puteţi solicita consiliere sau informaţii suplimentare (accesaţi linkurile de pe această pagină).

Legislaţia este esenţială în lupta pentru egalitate, dar ştim că trebuie să facem mai mult. De aceea, Uniunea Europeană susţine aplicarea mai multor măsuri pentru combaterea discriminării, de la proiectele de finanţare până la efectuarea unor cercetări şi sprijinirea campaniilor de conştientizare şi de informare a populaţiei.

 

 

SURSA: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=158&langId=ro

10 Aug 2015
21 Jul 2015
12 Jul 2015
29 Jun 2015
27 Jun 2015
26 Jun 2015
24 Jun 2015
16 Jun 2015
1

1-9 din 9