Egalitatea de sanse

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de diminuarea inegalităţilor de gen existente pe piaţa muncii din regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia prin :

- creşterea şanselor de ocupare şi de participare pe piaţa forţei de muncă
- dezvoltarea spiritului antreprenorial al femeilor din regiune
Regiunea S-V Oltenia se confrunta cu o serie de puncte vulnerabile:

-       gradul scazut de constientizare asupra politicilor de egalitate de sanse in administratia publica si in mass media
-        lipsa unor prevederi exacte pentru soluţionarea reclamatiilor referitoare la discriminarea de gen
-        promovarea redusa a campaniilor sociale in mass media
-        deficienţe de comunicare intre institutiile publice si societatea civila si partenerii sociali
-       nivelul scazut al remuneratiei in domeniile puternic feminizate
-       existenta stereotipurilor sexiste
-        numarul redus al activitatilor economice initiate de femei.

La nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, rata de ocupare in randul femeilor este mai scazuta decat cea in randul barbatilor, persoanele casnice sunt in majoritate covarşitoare femei - peste ¾. Nivelul de participare la programe de formare profesionala este scazut, calificarile si competentele femeilor nu sunt adecvate nevoilor pietei muncii, iar nivelul de educatie este foarte redus - peste 40% dintre femeile din regiunea Oltenia avand pana in 8 clase.

Prin activitatile sale, proiectul va oferi urmatoarele beneficii pe termen lung:

-       incurajarea egalitatii de sanse si de gen, prin implementarea unei campanii regionale de combatere a discriminarii de sanse si de gen si de promovare a incluziunii sociale a femeilor dezavantajate din punct de vedere social, in cadrul careia vor fi organizate 5 evenimente de tip masa rotunda, vor fi diseminate materiale informative, articole de presa;

-       crearea unei retele formata din entitatea proiectului, autoritatile si organizatiile cu activitate relevanta in domeniul egalitatii de sanse si de gen, angajatori care sa actioneze in scopul imbunatatirii situatiei femeilor pe plan regional;

-       sporirea sanselor de integrare socio-profesionala a femeilor prin cresterea gradului de calificare a acestora –335 de femei vor urma programe de calificare;

-       crearea unei retele regionale formate din antreprenoare de succes, modele de urmat pentru femeile care vor participa la sesiunile de mentorat;

-       cresterea capacitatii antreprenoriale a 100 de femei prin furnizarea unui curs de instruiré in domeniu si prin organizarea unui eveniment de tip Scoala de Afaceri. Beneficiile generate de proiect vizeaza in principal femeile, care vor avea sanse sporite de integrare pe piata muncii, procedandu-se astfel la o facilitare a procesului de insertie profesionala.

Pe termen lung, beneficiile generate de proiect vizeaza oferirea unui trai decent pentru femei. Un beneficiar indirect al proiectului sunt angajatorii. Acestia din urma vor beneficia de o forta de munca calificata pe care o vor utiliza si care isi va aduce contributia intr-o maniera directa la dezvoltarea activitatii si a cifrei de afaceri.

10 Aug 2015
21 Jul 2015
12 Jul 2015
29 Jun 2015
27 Jun 2015
26 Jun 2015
24 Jun 2015
16 Jun 2015
1

1-9 din 9