Rezultate proiect

Rezultatul general al proiectului este legat de diminuarea inegalitaților de gen, cresterea participarii pe piața fortei de muncă si dezvoltarea spiritului antreprenorial al femeilor din regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia.

Rezultate specifice:

- minim 302 de femei ale căror competenţe profesionale vor fi certificate din cele 335 de femei care vor participa la programele de calificare (pondere de peste 90%)

- creşterea numărului de femei care demarează o activitate independentă. 10 femei vor fi sprijinite în demararea unei afaceri, 100 de femei vor urma cursuri de antreprenoriat

- creşterea numărului de programe de calificare/recalificare autorizate în cadrul proiectelor cofinanţate – formare profesională continuă. Europroject va autoriza noi cursuri de calificare în meseriile de lucrător în comerţ, îngrijitoare bătrâni la domiciliu, lucrător hotelier, confecţioner produse textile

 - autorităţile locale, ONG-urile, angajatorii din sectorul privat, cetăţenii regiunii S-V Oltenia vor conştientiza importanţa problematicii discriminării după criterii de gen şi importanţa promovării principiilor incluziunii sociale şi a egalităţii de şanse pe piaţa muncii.