Despre PROIECT

Proiectul ”Calificarea - Un Pas Spre Independenta Femeii” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni.

Beneficiarul proiectului este Centrul de Consultanţă şi Management al Proiectelor EUROPROJECT, o organizaţie non-guvernamentală fondată în 2002, care sprijină iniţiativele de dezvoltare a proiectelor de interes comunitar.

Obiectiv general

Obiectivele proiectului vizeaza dezvoltarea şi promovarea principiului egalităţii de şanse şi de gen prin implementarea unei campanii regionale de promovare a incluziunii sociale si egalitatii de sanse si de gen pe piata muncii; eliminarea practicilor discriminatorii bazate pe criterii de gen, prin actiuni la nivelul autoritatilor publice locale si centrale, organizatiilor societatii civile, angajatorilor si publicului larg; cresterea gradului de calificare/ recalificare a femeilor in ocupatii cu cerere pe piata regionala a muncii.

În cadrul acestui proiect, 435 de femei, care locuiesc în regiunea Sud-Vest Oltenia (judeţele Olt, Dolj, Vâlcea, Mehedinţi, Gorj) vor beneficia de programe gratuite de formare profesională şi de sesiuni de mentorat susţinute de 10 femei cu performanţe deosebite în afaceri, active în regiune. Mentoratul are rolul de a contura o imagine corectă a femeii pe piaţa muncii şi în societate şi de a oferi modele de urmat femeilor care vor participa la aceste sesiuni.

Proiectul contribuie la realizarea obiectivului general al POSDRU, prin creşterea ocupabilităţii forţei de muncă feminină din regiunea Oltenia şi asigurarea de oportunităţi pentru participarea la o piaţă a muncii modernă.

Obiective specifice

1. Cresterea gradului de constientizare asupra problematicii discriminarii dupa criterii de gen si a importantei promovarii principiilor incluziunii sociale si a egalitatii de sanse pe piata muncii, prin implementarea unei campanii regionale de promovare si informare (prin diseminare materiale informative tiparite, prezenta media, organizare de mese rotunde), adresata atat publicului larg, cat si personalului autoritatilor publice locale si centrale, personalului organizatiilor societatii civile si angajatorilor.
2. Dezvoltarea capacitatii locale de furnizare a programelor de FPC flexibile si relevante pentru piata muncii prin autorizarea ANC a solicitantului in vederea furnizarii a 4 noi cursuri de calificare in domenii accesate cu precadere de forta de munca feminina.
3. Imbunatatirea capacitatii de integrare pe piata muncii a femeilor, prin furnizarea de programe de calificare pentru 335 de femei aflate in situatii dificile de viata din punct de vedere al prezentei pe piata muncii.
4. Stimularea capacitatii antreprenoriale in randul femeilor din regiunea Oltenia prin metode inovative bazate atat pe instruire, cat si pe oferirea de modele in cadrul unor programe de mentorat.