Obiective specifice

1. Cresterea gradului de constientizare asupra problematicii discriminarii dupa criterii de gen si a importantei promovarii principiilor incluziunii sociale si a egalitatii de sanse pe piata muncii, prin implementarea unei campanii regionale de promovare si informare (prin diseminare materiale informative tiparite, prezenta media, organizare de mese rotunde), adresata atat publicului larg, cat si personalului autoritatilor publice locale si centrale, personalului organizatiilor societatii civile si angajatorilor.
2. Dezvoltarea capacitatii locale de furnizare a programelor de FPC flexibile si relevante pentru piata muncii prin autorizarea ANC a solicitantului in vederea furnizarii a 4 noi cursuri de calificare in domenii accesate cu precadere de forta de munca feminina.
3. Imbunatatirea capacitatii de integrare pe piata muncii a femeilor, prin furnizarea de programe de calificare pentru 335 de femei aflate in situatii dificile de viata din punct de vedere al prezentei pe piata muncii.
4. Stimularea capacitatii antreprenoriale in randul femeilor din regiunea Oltenia prin metode inovative bazate atat pe instruire, cat si pe oferirea de modele in cadrul unor programe de mentorat.