Pagina de start

 

CALIFICAREA - Un pas spre independenţa femeii

 

 

Centrul de Consultanţă şi Management al Proiectelor EUROPROJECT, în calitate de beneficiar, implementează în perioada 30 iunie 2014 - 29 decembrie 2015  proiectul:  „Calificarea - Un pas spre independenţa femeii .

În cadrul acestui proiect, 435 de femei, care locuiesc în regiunea Sud-Vest Oltenia (judeţele Olt, Dolj, Vâlcea, Mehedinţi, Gorj) vor beneficia de programe gratuite de formare profesională şi de sesiuni de mentorat susţinute de 10 femei cu performanţe deosebite în afaceri, active în regiune. Mentoratul are rolul de a contura o imagine corectă a  femeii pe piaţa muncii şi în societate şi de a oferi modele de urmat femeilor care vor participa la aceste sesiuni. Proiectul contribuie la realizarea obiectivului general al POSDRU, prin creşterea ocupabilităţii forţei de muncă feminină din regiunea Oltenia şi asigurarea de oportunităţi pentru participarea la o piaţă a muncii modernă.În cadrul acestui proiect, CCMP Europroject  va organiza  5  cursuri de calificare :

 

-        Lucrător în comerţ (nivel 1)

-        Îngrijitoare bătrâni la domiciliu (nivel 1)

-        Lucrător hotelier  (nivel 2)

-        Confecţioner produse (nivel 2)

-        Operator introducere, validare şi prelucrare (nivel 2)

 

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de diminuarea inegalităților de gen existente pe piaţa muncii din regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, prin creşterea şanselor de ocupare participării pe piața forţei de muncă şi prin dezvoltarea spiritului antreprenorial al femeilor din regiune.

 La nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, rata de ocupare în rândul femeilor este mai scazută decât cea în rândul bărbaţilor, persoanele casnice sunt în majoritate covârşitoare femei - peste ¾ - nivelul de participare la programe de formare profesională este scăzut, calificările şi competenţele femeilor nu sunt adecvate nevoilor pieţei muncii, iar nivelul de educaţie este foarte redus - peste 40% dintre femeile din regiunea Oltenia având până la 8 clase. Prin activitatile sale, proiectul va oferi urmatoarele beneficii pe termen lung:

• incurajarea egalitatii de sanse si de gen, prin implementarea unei campanii regionale de combatere a discriminarii de sanse si de gen si de promovare a incluziunii sociale a femeilor dezavantajate din punct de vedere social, in cadrul careia vor fi organizate 5 evenimente de tip masa rotunda, vor fi diseminate materiale informative, articole de presa;

• crearea unei retele formata din entitatea proiectului, autoritatile si organizatiile cu activitate relevanta in domeniul egalitatii de sanse si de gen, angajatori care sa actioneze in scopul imbunatatirii situatiei femeilor pe plan regional;

• sporirea sanselor de integrare socio-profesionala a femeilor prin cresterea gradului de calificare a acestora –335 de femei vor urma programe de calificare;

• crearea unei retele regionale formate din antreprenoare de succes, modele de urmat pentru femeile care vor participa la sesiunile de mentorat;

• cresterea capacitatii antreprenoriale a 100 de femei prin furnizarea unui curs de instruiré in domeniu si prin organizarea unui eveniment de tip Scoala de Afaceri.

Beneficiile generate de proiect vizeaza, in principal, femeile care vor avea sanse sporite de integrare pe piata muncii, procedandu-se astfel la o facilitare a procesului de insertie profesionala. Pe termen lung, beneficiile generate de proiect vizeaza oferirea unui trai decent pentru femei. Un beneficiar indirect al proiectului sunt angajatorii. Acestia din urma vor beneficia de o forta de munca calificata pe care o vor utiliza si care isi va aduce contributia intr-o maniera directa la dezvoltarea activitatii si a cifrei de afaceri.