Obiectiv general

Obiectivele proiectului vizeaza dezvoltarea şi promovarea principiului egalităţii de şanse şi de gen prin implementarea unei campanii regionale de promovare a incluziunii sociale si egalitatii de sanse si de gen pe piata muncii; eliminarea practicilor discriminatorii bazate pe criterii de gen, prin actiuni la nivelul autoritatilor publice locale si centrale, organizatiilor societatii civile, angajatorilor si publicului larg; cresterea gradului de calificare/ recalificare a femeilor in ocupatii cu cerere pe piata regionala a muncii.

În cadrul acestui proiect, 435 de femei, care locuiesc în regiunea Sud-Vest Oltenia (judeţele Olt, Dolj, Vâlcea, Mehedinţi, Gorj) vor beneficia de programe gratuite de formare profesională şi de sesiuni de mentorat susţinute de 10 femei cu performanţe deosebite în afaceri, active în regiune. Mentoratul are rolul de a contura o imagine corectă a femeii pe piaţa muncii şi în societate şi de a oferi modele de urmat femeilor care vor participa la aceste sesiuni.

Proiectul contribuie la realizarea obiectivului general al POSDRU, prin creşterea ocupabilităţii forţei de muncă feminină din regiunea Oltenia şi asigurarea de oportunităţi pentru participarea la o piaţă a muncii modernă.