Activitatile proiectului

1. Informarea

Informarea are ca scop :

    - promovarea incluziunii sociale şi egalităţii de şanse şi de gen pe piaţa muncii

    - promovarea cursurilor de calificare şi instruirii în antreprenoriat

    Cu scopul informării persoanelor interesate de acest proiect,

    vor fi create:

    - o pagina web

    - un profil pe reţeaua de socializare Facebook

Si vor fi organizate 5 mese rotunde, cate una in fiecare judet din Sud-Vestul Olteniei (Olt, Dolj, Gorj, Valcea, Mehedinti).

2. Dezvoltarea şi furnizarea unui pachet complex de calificări destinat femeilor din regiunea S-V Oltenia

CCMP Europroject va autoriza cu sprijinul Autorităţii Naţionale pentru Calificări 4 noi programe de calificare.

Pachetul de cursuri cuprinde:

          a. programe calificare nivel 1

               - Lucrator în comerţ

               - Îngrijitoare bătrani la domiciliu

          b. programe calificare nivel 2

                - Lucrător hotelier

                - Confecţioner produse textile

                - Operator introducere, validare si prelucrare date

        335 de femei care trăiesc în regiunea S-V Oltenia, aflate in situaţii de viaţă excepţionale, în ceea ce priveşte încadrarea pe piaţa muncii, vor beneficia GRATUIT de aceste programe de calificare.

3.Program formare profesională şi asistentă pentru femei în vederea iniţierii unei afaceri

Vor fi organizate 4 stagii de dobândire a competenţelor antreprenoriale pentru 100 de femei.

    În paralel cu desfăşurarea cursurilor, vor fi selectate 10 femei cu performanţe deosebite în afaceri, care se vor constitui în modele pentru celelalte femei, sub forma unei Reţele a Femeilor Antreprenor de Succes (RRFAS). Membrele Reţelei se vor implica activ în oferirea de mentoring celorlaltor femei care vor accesa acest program.